W nowych autokarach fabrycznie montuje się pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów. Przepisy jednoznacznie mówią o tym, że jeśli autobus posiada takie pasy to wszyscy pasażerowie muszą je zapinać. Niestety mimo apeli kierowców bądź pilotów wycieczek spora grupa osób nie stosuje się do tego. Dobrym urządzeniem pokazującym jak wielkie znaczenie mają prawidłowo zapięte pasy jest symulator zderzeń. Prosty test, polegający na utrzymaniu dużej piłki podczas nagłego zatrzymania specjalnej konstrukcji, nikt nie jest w stanie wykonać. Dodatkowa świadomość, że symulator zderzenia ma odzwierciedlać zderzenie z minimalną prędkością jaką poruszamy się po parkingu natychmiast skłania do jazdy tylko w prawidłowo zapiętych pasach bezpieczeństwa.