Kierowca chcący wykonywać zawodowo przewóz drogowy musi co 5 lat wykonać szkolenie okresowe. Trwa ona 35 godzin przez minimum 5 dni. Zajęcia muszą prowadzić instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy techniki jazdy lub egzaminatorzy na prawo jazdy. Przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej, kursanci zobowiązani są wykonać badanie lekarskie i badanie psychologiczne. Ukończone w Polsce szkolenie okresowe kierowcy jest ważne na terenie całej Unii Europejskiej. Tematyka zajęć podczas szkoleń okresowych jest bardzo szeroka i zawiera m.in.: szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa, stosowanie przepisów, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, czynnik ludzki w przewozie drogowym, wizerunek firmy – obsługa klientów, pierwsza pomoc.