Czym jest eco driving, a czym defensive driving ? Różnica jest znacząca choć jedno nie wyklucza drugiego, a oba idealnie uzupełniają się. Już sam przedrostek „eco” wskazuje, że ten styl jazdy skierowany jest na minimalizację spalania. Szkolenie eco drivingu to całkowicie nowa koncepcja polegająca na eliminacji marnotrawienia energii samochodu. Skupia się nie tyle na oszczędzaniu, co na wyzbyciu złych nawyków powodujących nadmierną eksploatację samochodu. Kurs eko jazdy polega na racjonalnym wykorzystaniu pojazdu dla osiągania realnych korzyści. Natomiast jazda defensywna (z ang. defensive driving) to świadomie wykorzystanie wyuczonych nawyków bezpiecznej jazdy. Składają się na nią daleka obserwacja, wczesne planowanie, odpowiedni dobór prędkości i znajdywanie bezpiecznej pozycji na drodze w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Szkolenie defensive driving ma za zadanie unikać manewrów i sytuacji drogowych powodujących ryzyko pojawienia się zagrożenia.