Nie tylko kierowca zawodowy powinien przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa. BHP kierowcy to ogół pewnych norm, które mają na celu poprawę jego bezpieczeństwa. Istniej bowiem wiele zagrożeń wynikających z błędów kierowców. Także różne zachowania kierowców w sytuacjach niebezpiecznych może powodować dodatkowe zagrożenia. Awaryjne zdarzenia drogowe to kolejny aspekt poruszanie w czasie szkoleń BHP kierowców.